วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Skyline 2000GT-R.I've this video on my favorite website

you can follow this link

JDM Legends from Josh Clason on Vimeo.


In this video has :
-Skyline KGC10 or KPGC10 (I'm not sure).
-Skyline GC10
-Toyota Celica GT (It's just park)
-Toyota StarletKP47 ((It's just park))

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น