วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Comercial of skyline

-Skyline Hakosuka (C10)
-Skyline KEN&MARY(C110)
-Skyline C210
-New man Skyline (R30) 2000GT
-Skyline 2-doors(DR30) 2 version

-Skyline R31 GTS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น